GIẢI THƯỞNG

Thương Hiệu Quốc Gia Việt Năm 2022

Sao Vàng Đất Việt

DN nộp thuế lớn & tuân thủ tốt pháp luật Hải quan (Hoa Sen Group)

TOP 10 THƯƠNG HIỆU XUẤT SẮC VIỆT NAM DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN NĂM 2021(hoA SEN GROUP)

 

Top 10 công ty vật liệu xây dựng uy tín năm 2022 (Hoa Sen Group)

TOP 10 thương hiệu xuất sắc 2022 (Hoa Sen Group)

Top 500 DN tư nhân lớn nhất Việt Nam (Hoa Sen Group)

DN niêm yết có hoạt động IR được yêu thích nhất (Hoa Sen Group)

CHỨNG NHẬN

chứng nhận “nhãn xanh” – green building product cho sản phẩm ống nhựa

PP-R hOA SEN 

Chứng nhận QUACERT cho sản phẩm ống nhựa

pp-r HOA SEN

chứng nhận “nhãn xanh” – green building product cho sản phẩm ống nhựa

hdpe hOA SEN 

Chứng nhận QUACERT cho sản phẩm ống nhựa

HDPE HOA SEN

Chứng nhận QUACERT cho sản phẩm ống nhựa

PVC-U HOA SEN

Chứng nhận QUACERT cho sản phẩm ống nhựa

HDPE HOA SEN