Trang chủ / Quan hệ cổ đông / Công bố thông tin / HSG-Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

HSG-Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

24/10/2022

HSG-Nghị Quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Tỉnh Thái Bình của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen